De website Jassenonline.nl en alle onderdelen daarvan,met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisatieswaarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van Jassenonline.nl. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jassenonline.nl

De inhoud van deze website en andere uitingen van Jassenonline.nl op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Jassenonline.nl wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Jassenonline behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Copyright © 2018 Jassenonline.